התחלת שנה עברית חדשה

חודש ספטמבר מסתיים ועמו החגים. החג האחרון בקבוצת החגים הנוכחית הינו סוכות שמגיע בקרוב ואנו יכולים לנצל את חופשת החג הזו למנוחה וגם להרהור ומחשבה לצורך קבלת החלטות לשינויים ושיפורים בשנה החדשה.

יום כיפור אך זה עבר ועמו חשבון הנפש. עכשיו הזמן לעשות את חשבון הכיס, לבחון את הדברים בהם הצטיינו והצלחנו והדברים בהם הצלחנו פחות. זה זמן המתאים גם לניתוח ההצלחות והכישלונות, להפקת מסקנות ולהתוויית הדרך לתיקון הדרוש תיקון.

על מנת לעשות זאת, מומלץ להכין רשימה של הנושאים בטיפולנו בחלוקה של חיוב ושלילה, דהיינו, בטור אחד לרשום את הדברים שעשינו ואנו מרוצים מהתוצאה ובטור השני הדברים שעשינו אך איננו מרוצים מהתוצאה.

לאחר הכנת הרשימה, כדאי לבחון מה עשינו כדי להצליח ולעומת זאת, מה עשינו שונה ואולי זו הסיבה לאי
ההצלחה. אנו יכולים ללמוד מהטעויות וללקבל החלטה על השינוי הדרוש.

עלינו לזכור כי כדי להגיע לתוצאות שונות עלינו לפעול באופן שונה. רק השינוי בפעולה יגרום לשינוי בתוצאה.

השיפור אינו מגיע כאשר אנו ממשיכים להתנהל בצורה זהה אלא רק כאשר עושים שינוי.

 

בהצלחה לכולם ושנה טובה!