סוף שנת הכספים ותחילת שנת כספים חדשה

סוף השנה מגיע בעוד מספר מימים. תקופה זו הינה סיום שנת הכספים ותחילת שנת כספים חדשה.

לסיום השנה, יש לבדוק שבידינו מצויות כל החשבוניות מסודרות על מנת להעבירן להנהלת החשבונות לצורך הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה.

אמנם הגשת הדו"ח תתבצע רק בעוד מספר חודשים, אך זה הזמן לבדוק שהכל מצוי ואם משהו חסר לבקש מהספק לשלוח. כדאי לערוך מאזן שנתי ולראות האם ההכנסות גדולות מספיק והאם יש מקום וצורך לרכוש ציום שיכנס להנה"ח של שנה זו.

יחד עם זאת, אם ההכנסות אינן מספקות אותנו, זה הזמן לבחון את דרך ההתנהלות, מה כדאי לשנות על מנת להגדיל את ריווחיות העסק.

לצורך השנה החדשה, יש להכין קלסר לח"ן החדשות.

כדאי לבחון האם היינו מרוצים משיטת התיוק שלנו בשנה הזו או אם אנו מעוניינים לשנות דבר מה.

לסיכום, עלינו לזכור שסוף שנה הינה גם התחלה של שנה חדשה, זמן טוב לחשבון נפש וכיס.

שתהיה שנה מצויינת לכולם!