שינוי וכיצד נגרום לו לקרות

חודש מרץ הסתיים ומגיע אפריל ועמו חג הפסח.

בפסח, חג החירות, יצאנו מעבדות לחרות, והוא אולי הזמן המתאים לחשבון נפש ובדיקת הדרך לכינון שינויים בחיינו ובעסקינו.

זהו זמן טוב לשינויים, בבחינת "וְיָשָׁן מִפְּנֵי חָדָשׁ תּוֹצִיאוּ".

 

אומרים כי אם אנו רוצים שינוי עלינו לגרום. דבר לעולם לא ישתנה אם לא נשנה משהו בפעילותנו. פעולת השינוי ונטילת האחריות עליה מוטלת עלינו.

אם הגענו למסקנה שאיננו משיגים את התוצאה הרצויה בדרך בה אנו פועלים, עלינו לבחון מה לעשות כדי לגרום לשינוי.

לדוגמא: אם אנו חורגים מהתקציב והוצאותינו גדולות מהכנסותינו – עלינו לערוך רישום מדוייק של כל ההכנסות וההוצאות, לבחון מהן ההוצאות המיותרות ולותר עליהן, לבחון מהן ההוצאות החריגות ולהקטינן וכו'. אם לא נשנה את הדרך בה אנו מתנהלים, אין אפשרות שנקבל תוצאות שונות.

דוגמא נוספת: אנו עמלים ומתייקים את הניירת /מסמכי המחשב שלנו, ועדיין איננו מוצאים את אשר אנו מחפשים. הסימן הוא ששיטת התיוק בה אנו משתמשים אינה מתאימה לצרכינו.

נבחן מהי השיטה ונאתר שיטה חלופית. נשנה את נוהל עבודתנו ונבחן שוב את התוצאה לאחר מספר חודשים. אם חל שינוי – עלינו על הדרך הנכונה. אם אין שינוי, או השינוי עדיין אינו מספק, עלינו לשוב ולבחון דרך נוספת לשיפור המצב.

אחד התחומים בהם רובנו מתקשים הינו ניהול זמן. איננו עומדים בלוח הזמנים שאנו מציבים לעצמנו. אי עמידה בלוח זמנים מוכיחה תכנון לקוי ומשליכה על כל דבר בחיינו. היא גורמת לנו לאחר לפגישות, לדחות דברים אחרים שהיינו אמורים לעשות ועוד. עלינו למדוד את הזמן אותו אנו מקדישים לכל דבר, לחלק את הזמן שאנו מקציבים לעבודות שונות בצורה שונה ולהקפיד על ביצוע המטלות במסגרת הזמן שהוקצב להן. ושוב, לבחון את התוצאות לאחר תקופת מה. אם הצלחנו לשפר – מצויין, אנו בדרך הנכונה. ולא, עלינו לבחון שוב ולמצוא דרך אחרת שתתאים לנו.

 

 אז, פסח הוא זמן טוב להתחלות חדשות ועריכת שינויים ושיפורים בחיינו. נצלו את תקופת האביב לביצוע השינויים הדרושים לכם.

בהצלחה!